Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6 latach. Nie ulega jednak wątpliwości, że panele fotowoltaiczne mogą w wydatny sposób zmniejszyć twoje rachunki, a jednocześnie pomogą chronić środowisko. Tym bardziej teraz warto rozważyć instalację paneli fotowoltaicznych, ponieważ jeszcze do 18 grudnia 2020 roku można ubiegać się nawet o 5000 zł dofinansowania do instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach rządowego programu fotowoltaika dotacje: Mój Prąd. Takie dofinansowanie sprawi, że twoja inwestycja zwróci się o wiele szybciej. Z tego wpisu dowiesz się wszystkiego na temat fotowoltaika dotacje dla osób fizycznych 2020. Kto może ubiegać się o dotację. Jak i gdzie złożyć wniosek. Czy kiedy zamontować panele.

Fotowoltaika dotacje

Bardzo często wiele osób ma opory przed skorzystaniem z dofinansowania, a czasami nawet nie wierzy, że wszystkie te programy typu fotowoltaika dotacje faktycznie wypłacają pieniądze. Nie musisz się martwić, te programy naprawdę działają i ty też możesz dostać 5000 zł na instalację paneli fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd.

Choć obecny rząd słynie z rozdawania różnych dodatkowych środków w postaci specjalnych programów, to wszelkie programy fotowoltaika dotacje są po prostu koniecznością. Polska zobowiązała się wobec Unii do tego, że zwiększy produkcję energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Rząd musiał więc uruchomić program i rozdaje fotowoltaika dotacje, aby jak najszybciej z tego zadania się wywiązać.

Dowiedz się wszystkiego co niezbędne, aby uzyskać dotację.

Program “Mój Prąd”

Mój Prąd to ogólnopolski program typu fotowoltaika dotacje dla osób fizycznych 2020. W ramach tego programu osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Kwota dofinansowania może wynieść do 5 tys. zł, a moc zainstalowanej instalacji powinna wynosić od 2 kW do 10 kW. Rząd przeznaczył na tę akcję aż 1 mld zł.

Kto może odebrać dofinansowanie?

To największy plus tego programu. W ramach akcji Mój Prąd z dofinansowania mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które wytwarzają prąd na własne potrzeby. Z programu wykluczone są firmy. Właśnie dlatego złożenie wniosku jest praktycznie równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Jeśli Twój wniosek został odrzucony, to prawdopodobnie tylko z powodu jakiegoś błędu. Na szczęście to nie problem. Błąd możesz poprawić, a wniosek złożyć jeszcze raz. Do stycznia 2020 roku zostało złożonych 21 818 wniosków, z czego zatwierdzonych zostało 21 256 na łączną kwotę 105 579 770 zł.

Aby otrzymać dofinansowanie konieczne jest także zawarcie umowy z lokalnym dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

Fotowoltaika dotacje – na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu “Mój Prąd”

Dotację możemy przeznaczyć na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Z dotacji pokryjemy koszt paneli, inwerterów, okablowania, sprzętu do montażu, czy wreszcie także koszty robocizny. Warto także dodać, że dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jak przebiega cały proces uzyskania dotacji?

Najpierw musisz zakupić i zamontować instalację fotowoltaiczną. Jeśli nie wiesz, na jakie panele fotowoltaiczne się zdecydować, to zawsze możesz zlecić instalację nam. Grupa Vantes zajmuje się montażem paneli fotowoltaicznych i z przyjemnością pomożemy ci w dobraniu najlepszego rozwiązania. Po instalacji musisz zgłosić się do zakładu energetycznego i poczekać na instalację licznika dwukierunkowego. Następnie podpisujesz umowę ze swoim dystrybutorem energii. Gdy masz już umowę składasz wniosek i to wszystko. O ocenie wniosku zostaniesz poinformowany mailem.

jak uzyskać dotację na fotowoltaikę

Fotowoltaika dotacje – jak złożyć wniosek?

Na początku programu wnioski można było składać na trzy sposoby: osobiście w siedzibie NFOŚiGW, pocztą oraz elektronicznie. Od czasu pandemii, osobiste składanie wniosków nie wchodzi w grę. Wszystkie tak złożone wnioski będą odrzucone. Najlepiej, najbezpieczniej i najpewniej jest złożyć wniosek w formie online. Wniosek online można wypełnić na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad. Do złożenia wniosku potrzebować będziemy profilu zaufanego.

Co to jest profil zaufany i jak go uzyskać?

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w systemach administracji online. Profil zaufany działa tak samo jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. nie tylko złożyć wniosek o fotowoltaikę).

Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu?

 • Złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru
 • Sprawdzisz swoje punkty karne
 • Złożysz wniosek o świadczenie 500+
 • Złożysz deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu podatkowym
 • Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
 • Wyślesz pismo do podmiotu publicznego

…i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości. Jak widzisz warto założyć sobie profil zaufany. To nic nie kosztuje, nie trwa długo, a daje sporo korzyści.

Profil Zaufany można założyć w poniższych serwisach bankowych:

 • PKO BP,
 • ING Bank Śląski,
 • Bank Millennium,
 • Inteligo,
 • Bank Pekao.
 • mBank
 • Santander
 • Alior Bank
 • w serwisie Envelo

Zakładanie PZ przez bankowość elektroniczną jest bardzo proste (szczegółowe informacje znajdują się stronach internetowych poszczególnych banków). Profil zaufany można założyć także na rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, ale ta metoda wymaga potwierdzenia profilu poprzez osobistą wizytę w lokalnym urzędzie gminy lub miasta.

Fotowoltaika dotacje – jak należy uzupełnić wniosek o dofinansowanie?

We wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić następujące informacje:

 • Dane wnioskodawcy (dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który ma być przelane dofinansowanie).
 • Dane instalacji (informacja o własności instalacji, lokalizacji i dane techniczne instalacji).
 • Oświadczenie o zgodności beneficjenta z programem priorytetowym.
 • Informacje o załącznikach (podać liczbę złożonych załączników do wniosku).

Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony https://doradztwo-energetyczne.gov.pl

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją ” Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie.
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
 • Zaświadczenie OSD powinno być opracowane wg wzoru lub równoważne z nim, czyli powinno zawierać minimum informacji, ujętych we wzorze.
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO).
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Jak widzisz uzyskanie dotacje na panele fotowoltaiczne nie wymaga wiele wysiłku i wcale nie jest trudne. Bez problemu uzyskasz nawet 5000 zł dofinansowania, co znaczeni skróci czas zwrotu z inwestycji w panele.

Zapraszamy do kontaktu, a z przyjemnością przedstawimy Ci naszą ofertę montażu instalacji fotowoltaicznych.