hydroizolacje ikona

hydroizolacje

Osuszymy Twój dom i pozbędziemy się wilgoci.

IZOLACJA WILGOCI
OSUSZANIE BUDYNKÓW
INIEKCJE KRYSTALICZNE
ODTWARZANIE IZOLACJI POZIOMEJ i PIONOWEJ
USUWANIE WILGOCI
zadzwoń do nas

hydroizolacje fundamentów, hydroizolacje tarasów, hydroizolacje budynków

Fundamenty budynków narażone są na nadmierne chłonięcie wilgoci.

Najlepszą ochroną przed podciąganiem wody z gruntu są pionowe izolacje ścian piwnic i poziome hydroizolacje fundamentów.

Grupa Vantes specjalizuje się w tego typu projektach. Hydroizolacje fundamentów wykonujemy szybko i fachowo. Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie twoje pytania i przedstawimy ci darmową wycenę.

Dlaczego hydroizolacja fundamentów to konieczność?

Prowadzone wieloletnie badania w skali laboratoryjnej i na murach doświadczalnych wykazują, że wilgoć może być podciągana kapilarnie w warunkach jednakowej temperatury gruntu, wody i muru do wysokości nie większej niż 0,5 – 1,0 m.

Jednak w warunkach naturalnych posadowienia budynku występują w stosunku do badań laboratoryjnych istotne różnice. Temperatura gruntu oraz muru w danym czasie jest mocno zróżnicowana w zależności od pory roku, a nawet i w ciągu doby. W wyniku tych różnic (np. w zimie grunt jest cieplejszy niż mur powyżej poziomu gruntu, natomiast w lecie na odwrót) powstają w murze specyficzne różnice potencjałów między strefą fundamentów i murem ponad gruntem. Między tymi strefami, które są termoogniwami, przepływa prąd elektryczny powodujący określone skutki dla ruchu wody w kapilarach.

Zobacz nasze realizacje i powierz hydroizolacje fundamentów fachowcom z Grupy Budowlanej Vantes.

skontaktuj się z nami

Iniekcja krystaliczna

Technologię iniekcji krystalicznej można stosować do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej: poziomej i pionowej wewnątrz obiektów, bez odkopywania murów zewnętrznych. Metodę tę stosuje się do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów, oraz bez względu na ich grubość i stopień zawilgocenia i zasolenia. Technologia iniekcji krystalicznej ma wiele zalet jest zdecydowanie najtańszą metodą osuszania budowli stosowaną w Polsce, jest ekologiczna, prosta w stosowaniu. Do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej używane są mineralne preparaty całkowicie wytwarzane w Polsce i z polskich surowców. Efekt jest tym lepszy, im bardziej mur jest zawilgocony. Dlatego też przed iniekcją dodatkowo nawilża się otwory iniekcyjne w murze. Wytworzona blokada przeciwwilgociowa typu mineralnego, wykorzystująca do tego celu unikalne zjawisko samoorganizacji kryształów, ma bezterminową trwałość.

skontaktuj się z nami

Hydroizolacja elastomerem polimocznikowym

Dwuskładnikowe elastomery polimocznikowe mają szerokie zastosowanie w budownictwie ze względu na swoje wyjątkowe właściwości. Po aplikacji na izolowaną powierzchnię, kilkakrotnie zwiększają swoją objętość, wnikając tym samym we wszystkie szczeliny, ubytki czy pęknięcia. Daje to doskonały efekt wyrównania oraz szczelności. Co ważne, powierzchnia, którą chcemy zabezpieczyć, nie wymaga wcześniejszego oczyszczania czy gruntowania. Znacznie skraca to czas pracy.

skontaktuj się z nami

Kluczowe cechy elastomerów:

 • W pełni zintegrowany system ogrzewania Dream Sun, zakłada połączenie folii grzewczej Dream Heat z energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej
 • zabezpieczenie przed korozją,
 • ścisła konsystencja i duża elastyczność,
 • odporność na działanie wody, wody morskiej, nieczystości ciekłych itp.,
 • odporność na działanie czynników biologicznych i chemicznych,
 • duża rozciągliwość i przyczepność do różnego rodzaju podłożą,
 • wodoodporność,
 • doskonałe parametry wytrzymałościowe i odporność na działanie czynników mechanicznych,
 • odporność na szeroki zakres temperatur,
 • możliwość kontaktu z wodą pitną,
 • łatwość czyszczenia,
 • możliwość zastosowania na powierzchniach o różnych kształtach,
 • doskonałe zabezpieczenie przed podciekaniem warstwy izolacyjnej,
 • krótki czas reakcji (6-10 sek.),
 • elastyczność i sprężystość.

Zastosowanie powłok elastomerowych:

Zabezpieczenia antykorozyjne metali, betonu, drewna przed wpływem substancji drażniących, takich jak ścieki, chemikalia, sól, węglowodory i inne nieczystości,

Hydroizolacja betonu oraz innych powłok tego wymagających, np. hydroizolacja betonowych konstrukcji, zbiorników wodnych i wody pitnej, basenów, podpory mostów, oczyszczalni ścieków itp.,

Zabezpieczenia przestrzeni ładunkowej w samochodach ciężarowych, dostawczych, typu pick-up oraz w przyczepach przewożących ciężkie ładunki,

Zabezpieczenia różnego rodzaju powłok przed siłą uderzeniową powstałą wskutek wybuchu materiałów niebezpiecznych (ściany budynków, tunele metalowe, drewniane lub betonowe, samochody, pojazdy wojskowe i inne).

Zadzwoń lub napisz,
a przygotujemy dla Ciebie ofertę.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

za pomocą formularza
lub telefonicznie:

784 994 290